Att slå en bro mellan gammalt och nytt och skapa något hållbart

KAROLA MESSNER