KAROLA MESSNER

Filosofi

”Att tänka globalt är att se sig själv i ett större sammanhang:
När vi redan är för många människor, vill vi bli fler, när vi redan har allt, vill vi ha mer. Men vad hjälper det att få mer, när man ändå aldrig får nog?”(KM)

Moral, brott, samvetet, arvsynden

Det naturliga urvalet är grund till våra karaktärsdrag. De som skapade sig de bästa förutsättningarna i kampen för tillvaron är våra förfäder. Att bygga ett nätverk och samarbeta har varit mycket framgångsrikt. Nätverk ger individen trygghet och kontinuitet, och därmed möjlighet att bilda familj och uppfostra många barn. Samarbete och nätverk förutsätter att man är ärlig och tar hänsyn till varandra, den enskilde får inte bara handla för sitt eget bästa utan också för gruppens. Därför har moralen blivit en central del av vårt tankesätt. Samvetet påminner oss om våra skyldigheter när vi börjar tänka för mycket på vår egen fördel. Men tyvärr ger ett samhälle som bygger på förtroende också möjligheter till framgång genom att svika förtroendet. Brott lönar sig. Därför har också brott format en del av vår karaktär (arvsynden).

Gruppen behöver sina medlemmar för att vara effektiv. När tillgångarna blir knappa tvingas individen slåss för att överleva. Här är alla medel tillåtna: diplomati, rå styrka, svek och list. Somliga är bättre på det ena eller det andra. Ju fler som överlever dåliga tider desto bättre för gruppens framgång som helhet. Ur gruppens synvinkel är varje människoliv värdefullt, även om det skapats eller upprätthålls med svekfulla metoder. Brott kan så bidra till gruppens framgång som helhet. 

En grupp där alla slåss och sviker varandra är inte längre framgångsrik, därför måste brott bekämpas med alla medel. Å andra sidan är en grupp där alla medlemmar är fogliga och konforma dömd att gå under när ledaren är dålig.

Vi föredrar att antingen fördöma eller berömma något förbehållslöst. Men det är oftast just den rätta jämvikten mellan uppror och foglighet som är gruppens nyckel till framgång, just det som uppfattas som kontroversiellt.

 

Vara stolt över insikten

Insikten om de grundläggande villkoren för livet, att allt liv är underkastat det naturliga urvalet och evolutionen, och att vi själva inte har ett företräde, är kanske det mest väsentliga som skiljer människan från djuren. Den insikten kan hjälpa oss att upprätthålla och återställa jämvikten mellan arterna och jordens resurser, just den jämvikt vi nu håller på att förstöra med vår hänsynslösa exploatering av naturen.

 

Trösten i DNAs beprövade design

Vårt DNAs design bär alla framgångsrika livsformer i sig, från uppkomsten av den första organiska föreningen för en miljard år sedan till de komplexa livsformer vi ser idag. Därför är den värd att lita på mer än på något annat. Bara i komplett okunskap kan man våga manipulera något som är det framgångsrika slutresultatet efter otaliga försök under en miljard år. Manipulerar vi arvsmassan och miljön för hårt kanske vi snart tvingas ge vika för en livsform som är bättre anpassad till den förändrade värld vi håller på att skapa.